Pranayama

Umění kontroly dechu

žena při cvičení pranayama u sebe doma v obýváku

Obsah

Úvod

Pranayama, což v sanskrtu znamená „prodloužení životní síly (prany) prostřednictvím dechu,“ je zásadní součástí jógy. Praxe pranayamy zahrnuje řadu dechových technik, které se zaměřují na zlepšení dechové kontroly, což vede k vylepšení fyzického, mentálního a duchovního zdraví.

Výhody pranayamy

Pranayama nabízí široké spektrum účinků, které mohou zlepšit váš život. Pravidelná praxe může:

 • Zklidnit mysl a snížit stres
 • Zlepšit funkci dýchacího systému
 • Posílit autonomní nervový systém
 • Podpořit lepší spánek
 • Zvýšit koncentraci a mentální jasnost

Jak na to

 1. Pranayama zahrnuje různé techniky, z nichž každá má specifické účinky a způsob provádění. Příklady zahrnují:

  1. Kapalabhati (Skull Shining Breath) – rychlé a rytmické výdechy s pasivními nádechy.
  2. Anulom Vilom (Alternate Nostril Breathing) – střídavé dýchání jednou a druhou nozdrou, které zlepšuje mentální jasnost a vyváženost.
  3. Ujjayi (Ocean Breath) – dech s mírným šuměním připomínajícím zvuk oceánu, který se často používá v astanga a vinyasa józe.

Běžné chyby

Při praktikování pranayamy je důležité dodržovat správnou techniku a postupně zvyšovat intenzitu. Běžné chyby zahrnují:

 • Příliš rychlé dýchání, což může vést k závratím nebo pocitu úzkosti
 • Nedostatečný odpočinek mezi jednotlivými koly
 • Ignorace fyzických limitů, což může být škodlivé, obzvláště pro osoby s respiračními problémy

Závěr

Pranayama je mocným nástrojem pro dosažení vyššího stavu vědomí a zlepšení celkového zdraví. Ať už jste začátečník nebo pokročilý praktikant, zahrnutí pranayamy do vaší praxe jógy může přinést hluboké a dlouhodobé benefity. Nezapomeňte, že jako u jakékoliv jógové praxe, i zde je klíčová pravidelnost a postupnost.