Mantra Om Mani Padme Hum

Prastará síla pocházející od mnichů

buddhistiky mnich opakujici si mantru om mani padme hum

Obsah

Úvod

Mantry jsou nedílnou součástí meditačních a duchovních praktik po celém světě. Jedna z nejznámějších manter, Om Mani Padme Hum, se stala symbolem soucitu a moudrosti. Tato mantra, pocházející z buddhistické tradice, je často používána k dosažení klidu a vnitřního míru. V tomto článku se podíváme blíže na význam této mantry, její použití v každodenním životě a její historický původ.

Co je to mantra?

Mantra je zvuk, slovo nebo fráze, která se opakuje během meditace nebo duchovních cvičení. Slovo „mantra“ pochází ze sanskrtu a znamená „nástroj mysli“. Mantry slouží k zaměření mysli a mohou pomoci při dosahování hlubšího stavu meditace a klidu. Opakování mantry může vést k uklidnění mysli, zvýšení koncentrace a posílení duchovního uvědomění.

Mantry jsou používány v různých náboženstvích a kulturách, včetně hinduismu, buddhismu a džinismu. Každá mantra má svůj specifický účel a význam, a může být použita k různým duchovním a meditativním cílům.

obrázek mantra om mani padme hum s lekníny na modrém pozadí

K čemu slouží Om Mani Padme Hum - využití v každodenním životě

Om Mani Padme Hum je univerzální mantra, která se často používá k dosažení soucitu, moudrosti a vnitřního míru. Zde jsou některé způsoby, jak můžete tuto mantru začlenit do svého každodenního života:

  • Ranní meditace: Začněte svůj den krátkou meditací, během které opakujete mantru Om Mani Padme Hum. Pomůže vám to nastavit pozitivní tón pro celý den.
  • Během stresových situací: Když se cítíte stresovaní nebo úzkostní, opakování této mantry může pomoci uklidnit mysl a obnovit rovnováhu.
  • Před spaním: Ukončete svůj den meditací s touto mantrou. Pomůže vám uvolnit se a připravit se na klidný spánek.
  • Mantra při chůzi: Při procházce opakujte tuto mantru v duchu nebo nahlas. Pomůže vám to propojit se s přítomným okamžikem a prohloubit váš zážitek z přírody.

Pravidelné používání mantry Om Mani Padme Hum může vést k hlubšímu pocitu soucitu k sobě i ostatním, a může přinést klid a vyrovnanost do vašeho každodenního života.

Co mantra Om Mani Padme Hum znamená?

Mantra Om Mani Padme Hum je složena ze šesti slabik, z nichž každá má svůj specifický význam:

  • Om: Tato slabika představuje zvuk vesmíru, univerzální vědomí a propojení všeho živého.
  • Mani: Znamená „klenot“ a symbolizuje čistotu a osvícení.
  • Padme: Doslova znamená „lotos“ a představuje moudrost a růst prostřednictvím překonávání překážek.
  • Hum: Tato slabika symbolizuje jednotu a propojení všech těchto aspektů.

Celkově mantra Om Mani Padme Hum představuje cestu k osvícení a osvobození prostřednictvím soucitu, moudrosti a jednoty s vesmírem. Je to silný nástroj, který může pomoci při duchovním růstu a sebepoznání.

Tabulka s významy jednotlivých částí

Mantra Očištění Samsárická oblast Barva Symbol buddhovského aspektu
Óm
pýcha/egoismus
Bohové tzv. Dévové
Bílá
Moudrost
Ma
žárlivost/závist
Polobohové tzv. Asurové
Zelená
Soucit
Ni
touha/připoutanost
Lidské bytosti
Žlutá
Tělo, řeč a mysl
Nevědomost/ignorance
Zvířata
Modrá
Vyrovnanost
Me
chudoba/chamtivost
Hladoví duchové (tib. Pretas)
Červená
Blaženost
Hung
agrese/nenávist
Stavy paranoie
Černá
Kvalita soucitu

Význam mantry Óm

Mantra „Om,“ také známá jako „Aum,“ je jednou z nejposvátnějších a nejvýznamnějších manter v hinduistické a buddhistické tradici. Tato jednoduchá slabika představuje zvuk vesmíru a je považována za základní vibraci, ze které pochází všechno stvoření. Opakování mantry „Om“ během meditace pomáhá jednotlivcům propojit se s univerzálním vědomím a dosáhnout hlubšího stavu klidu a harmonie. Je často používána na začátku a na konci jiných manter a modliteb jako způsob, jak otevřít a uzavřít duchovní cvičení s úctou a posvátností.

Krátké video o mantře Om Mani Padme Hum přímo od Datai Lamy

Kdy a jak mantra vznikla

Mantra Om Mani Padme Hum má hluboké kořeny v buddhistické tradici, konkrétně v tibetském buddhismu. Je spojována s Avalókitéšvarou, bódhisattvou soucitu. Tato mantra byla poprvé zaznamenána ve starověkých buddhistických textech, kde byla doporučována jako prostředek k dosažení soucitu a duchovního osvícení.

Tato mantra se stala populární v Tibetu, kde je často vyřezávána na kameny, modlitební mlýnky a jiné posvátné objekty. Její používání se rozšířilo i do dalších částí světa a stala se jednou z nejuznávanějších a nejčastěji recitovaných manter v buddhistické praxi.