Jaké máme základní barvy duhy?

Vše co potřebujete vědět o duze na jednom místě

základní barvy duhy jak jdou za sebou malované s obláčky

Obsah

Úvod

Duha je jedním z nejkouzelnějších přírodních jevů, který nás dokáže okouzlit svou krásou a barevností. Když se po dešti objeví na obloze, vždy přitáhne naši pozornost a vyvolá úžas. Její barevné spektrum, tvořené lomem a rozptylem světla, je fascinující nejen z vědeckého pohledu, ale také z hlediska mnoha mýtů a legend, které ji obklopují. V tomto článku se podíváme na to, jak duha vzniká, jaké barvy obsahuje, a prozkoumáme zajímavé fenomény a příběhy, které jsou s ní spojené.

Jak vzniká duha?

Duha vzniká, když sluneční světlo prochází vodními kapkami v atmosféře. Když světlo vstoupí do kapky, láme se na jejím povrchu a rozptyluje se do různých barev spektra. Poté se odráží od vnitřního povrchu kapky a znovu se láme, když kapku opouští. Tento proces, který zahrnuje lom, odraz a rozptyl světla, vytváří na obloze barevný oblouk, který nazýváme duhou. Je to fascinující příklad toho, jak přírodní jevy mohou vytvářet nádherné vizuální efekty, které nás nikdy nepřestanou udivovat.

malovaná duha vodovými barvami

Všechny základní barvy duhy za sebou

Duha je známá svým barevným spektrem, které se skládá ze sedmi základních barev. Tyto barvy jsou vždy uspořádány ve stejném pořadí: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo a fialová. Každá z těchto barev vzniká díky lomu a rozptylu světla v kapkách vody, přičemž každá barva odpovídá jinému vlnovému rozsahu světla. Tento barevný pás je nejen krásný na pohled, ale také ukazuje, jak komplexní a nádherné mohou být přírodní jevy.

krásná duha ve tmě

Kdy vznikne dvojitá duha?

Dvojitá duha vzniká, když se světlo dvakrát odráží uvnitř vodních kapek, než opustí kapku. Tento dodatečný odraz vytváří druhý, méně jasný oblouk nad hlavní duhou, přičemž barvy jsou uspořádány v opačném pořadí. Dvojitá duha je vzácnější než běžná duha a její viditelnost závisí na specifických podmínkách, jako je velikost kapek a úhel slunečního světla. Když se na obloze objeví dvojitá duha, je to vždy mimořádně krásný a magický jev, který přitahuje pozornost a vzbuzuje úžas.

krásná dvojitá duha nad vodou a lesem

Co je na konci duhy - Poklad?

Duha je opředena mnoha legendami a mýty z různých kultur po celém světě. V irské mytologii se traduje, že na konci duhy je ukrytý hrnec zlata, který hlídají skřítci. V řecké mytologii byla duha považována za most spojující Zemi s nebesy, po kterém bohové přecházeli. V některých domorodých kulturách je duha symbolem naděje, nových začátků a duchovního spojení. Tyto příběhy a legendy nejen obohacují naše vnímání tohoto krásného přírodního jevu, ale také ukazují, jak hluboce je duha zakořeněna v lidské představivosti a kulturním dědictví.

poklad na konci duhy

Jak vypadá duha z vesmíru?

Z vesmíru se duha jeví ještě kouzelnější a neobvyklejší než ze Země. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici měli příležitost pozorovat duhu jako dokonale kruhový prstenec, protože v podmínkách vesmíru nejsou žádné horizontální překážky. Tento pohled nabízí jedinečnou perspektivu na duhu, která je z povrchu Země viditelná jen jako půlkruh. Kruhová duha vypadá z vesmíru jako zářící obruč obklopující planetu, což ještě více zdůrazňuje její krásu a mystiku. Tento jev ukazuje, jak úžasné a různorodé mohou být přírodní fenomény, když se na ně podíváme z jiného úhlu pohledu.

astronaut koukající na duhu z vesmíru

Proč je duha kulatá?

Duha je ve skutečnosti kruhová, i když ze země vidíme obvykle jen její horní polovinu. Tento kruhový tvar vzniká díky tomu, jak se světlo láme a odráží uvnitř kulovitých kapek vody. Když sluneční světlo vstoupí do kapky, láme se, odráží od vnitřního povrchu kapky a poté znovu láme při výstupu ven. Tento proces vytváří kužel světla, jehož vrchol je v oku pozorovatele. Kdyby nebyla zemská povrchová bariéra, mohli bychom vidět celou duhu jako dokonalý kruh, což je možné pozorovat například z letadla nebo z vesmíru.

kulatá duha při západu slunce